Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?

– når vi ikke længere kan eller vil bruge de fossile kilder?

Triangle Energy Alliance og Food & Bio Cluster Denmark inviterer til debatkonference på Christiansborg for at sikre et bedre vidensgrundlag og drøfte mulighederne for at udnytte kulstoffet til produktionen af grønne brændstoffer i de sektorer, der er afhængige af kulstof i sin produktion eller produkter.

Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 09.30 – 13.00

Tilmeld dig her Program

For mange mennesker er kulstof noget, som man ikke har stiftet bekendtskab med siden fysiktimerne i folkeskolen eller også skal det på den ene eller anden måde lagres til gavn for klimaet og målsætningen om at reducere CO2-udledningen.

Men kulstof er helt afgørende, når der skal leveres flydende, grønne brændstoffer til særligt skibs- og luftfarten eller polymerer til plast- og kompositindustrien gennem PtX/CCU. Behovet for biogent kulstof kommer de kommende år til at stige i takt med, at der kan pumpes færre og færre mængder fossil råolie op af undergrunden.

Danmark står stærkt til at levere fremtidens grønne brændstoffer, hvis vi forstår at udnytte de ressourcer, som vi har til rådighed optimalt. Men hvordan griber vi det an i praksis? Er der overhovedet nok biogent kulstof til at omstille hele samfundet? Hvordan skal balancen være mellem lagring og anvendelse af kulstof? Og på hvilke præmisser kan vi importere kulstof, ligesom vi importerer stål, kaffe eller andre råvarer fra udlandet?

Det er blot et par af de mange spørgsmål, der vil blive behandlet på konferencen, som er åben for alle.

  • Vært: Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
  • Arrangør: Triangle Energy Alliance
  • Medarrangør: Food & Bio Cluster Denmark
  • Ordstyrer: Mette Walsted Vestergaard
  • Sted: Folketinget, Christiansborg, 1240 København K, Fællessalen
  • Tilmeldingsfrist:  Fredag den 19. maj kl. 12, 2023,
    der er et begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet (130 personer)
  • Pris: Prisen er 795,- inkl. moms per person. Tilmelding er bindende

Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gennem projektet Innovationskraft

Triangle Energy alliance logo - Food & Bio cluster Denmark logo


Program

09:30 – 10:00 Ankomst

M. Kaffe og morgenbrød

10:00 – 10:10 Velkomst

Vært Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti byder velkommen til debatkonferencen.

10:10 – 10:20 Ingen omstilling uden kulstof

Adgangen til kulstof bliver afgørende for omstillingen af de sektorer, hvor elektrificeringen ikke er en reel mulighed.
V/ Søren Schmidt Thomsen, direktør i Triangle Energy Alliance

10:20 – 11:00 Kulstoffet som ressource

Hvor skal kulstoffet komme fra? Og har vi adgang til nok biogent kulstof til at erstatte de fossile energikilder? Videnskaben lægger fakta på bordet.
V/ Niclas Scott Bentsen, Lektor i biomasseressourcer og bioenergi Københavns Universitet og Uffe Jørgensen, professor hos Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

11:00 – 12:20 Paneldebat – Er vi enige om vejen frem?

Der er mange veje og holdninger til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling af vores samfund. Det gælder ikke mindst, når det kommer til kulstoffet som ressource, hvor der skal tages højde for mange forskellige hensyn. Spørgsmålet er, om vi kan finde fælles fodslag? I løbet af debatten inddrages også fageksperterne fra universiteterne.

Ordstyrer: Mette Walsted Vestergaard
Paneldeltagere:
Bjarke Møller, Direktør – Rådet for Grøn Omstilling
Finn Schousboe, Direktør – Crossbridge Energy
Helene Hagel, Politisk chef – Greenpeace
Jonas C. Svendsen, Senior vice president – Nature Energy
Peter K. Kristensen, director Bioenergy & Sustainability – Ørsted

12:20 – 12:30 Debatkonferencen afrundes

V/ Lars Visbech Sørensen, Administrerende direktør Food & Bio Cluster Denmark

Kl. 12.30 – 13.00 Netværk og let frokost, tak for i dag
Innovationskraft

Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læs mere om Innovationskraft

Information om GDPR

Man accepterer, at der tages billeder til eventet og at billederne kan anvendes af arrangørerne efterfølgende.