Kulstof 2024: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?

Triangle Energy Alliance, Food & Bio Cluster Denmark og Dansk Center for Energilagring inviterer til fagkonference om kulstof til den grønne omstilling for forskere, fag- og branchefolk, nationale og kommunale embedsværk og beslutningstagere.

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 09.00 – 16.00

Tilmeld dig her Program

Selvom vi lykkes med at omstille transportsektoren fra fossile brændstoffer, har vi fortsat et behov for kulstof til flere  samfundsvigtige formål, som er svære at undvære. Flere brancher efterspørger enorme mængder kulstof, hvilket vi ideelt set kan fange fra biogene restprodukter fra blandt andet land og skovbrug og udnytte i fremtidens vedvarende energisystemer.

Danmark står stærkt til at levere fremtidens grønne brændstoffer, forskning, teknologier og råstoffer som strøm, brint og kulstof, der kræver velintegrerede energisystemer. Det er vigtigt for national og europæisk forsyningssikkerhed, sikkerhedspolitik og de samfundsøkonomiske fordele, der følger med produktudvikling på tværs af sektorer.

Kom og hør oplæg fra nogle af de fremmeste forskere, industrivirksomheder, teknologiledere og beslutningstagere. Hvad er det for en fremtid vi ser ind i? Hvordan vi bør indrette os, og hvordan vi bliver klar til den?

  • Vært: Crossbridge Energy Fredericia
  • Arrangør: Triangle Energy Alliance
  • Medarrangører: Food & Bio Cluster Denmark og DaCES
  • Ordstyrer: Julie Søgaard, Journalist, DaCES
  • Sted: Crossbridge Energy Fredericia, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  • Tilmeldingsfrist:  Fredag den 25. april kl. 12, 2024
    Der er et begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet (80 personer)
  • Pris: Prisen er 795,- inkl. moms per person. Tilmelding er bindende
  • Foto: Ved deltagelse accepteres, at der tages billeder til eventet, og at billederne kan anvendes af arrangørerne til formidling om eventet. Feks. opslag på egne platforme eller pressemeddelelser om eventet.


Program

9:00 · Ankomst og udlevering af adgangskort

9:30 · Rundvisning på Crossbridge Raffinaderiet
Introduktion til HySynergy og raffinaderiets grønne omstilling

10:30 · Velkommen til Kulstofkonference 2024
Finn Schousboe, direktør Crossbridge Energy Fredericia.
Tommy Rachlitz, formand for Klima- Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune

Søren Schmidt Thomsen, direktør, Triangle Energy Alliance – TEA
Anne Marie Damgaard, direktør, Dansk Center for Energilagring – DaCES
Lars Visbech Sørensen, direktør, Food & Bio Cluster Denmark – FBCD

11:00 · Hvad siger videnskaben? Og hvordan bør adfærd, infrastruktur og teknologisk udvikling supplere hinanden i den grønne omstilling?

Klimaforandringer, CO2-reduktioner og bæredygtig samfundsindretning
Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, Københavns Universitet, medlem af Klimarådet

Kulstofkilder og CO2-fangst: muligheder og teknologier
Lars Ottosen, professor og Institutleder, Institut for Bio- og Kemiteknologi Aarhus Universitet

Sektorkobling og integrerede ressourcesystemer i fremtidens energisystem. Hvordan sikrer vi balance i kulstofregnskabet?
Henrik Lund, professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet

12:45 · Frokost

13:30 · Kulstofbehov og markedet – CO2-fangst, lagring, udnyttelse og infrastrukturer
Forventninger til markeds- og produktudvikling. Hør mere om konkrete behov og skala for råstoffer og infrastrukturer

· Lisbeth R. Sørensen – Business Opportunity Manager, Crossbridge Energy Fredericia
· Lars Bruun Sørensen – Head of CCx, Bioenergy, Ørsted
· Rune D. Rasmussen – CEO, ADP A/S

Panelsamtale mellem oplægsholderne og Lars Ottosen, Professor og Institutleder, Institut for Bio- og Kemiteknologi Aarhus Universitet

14:35 Kaffepause

14:50 · Status på CCU(s) i Danmark

· Sidsel Horsholt, Kontorchef, Energistyrelsen

15:15 · Hvad kan og vil land- og skovbrug levere gennem omstilling?
Biogene kulstofkilder, dialog med land- og skovbrug og omstilling af landbruget til nyt potentielt marked. Hvad skal Folketinget og EU have med i en kulstofstrategi?

Politisk samtale med:
· Hans Roust Thysen – klimachef, Landbrug og Fødevarer
· Steen Riber – direktør, Skovdivisionen, HedeDanmark
· Thyge Nygaard – landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
· Henrik Frandsen – MF, Moderaterne
· Pernille Weiss – MEP, Konservative
· Niels Fuglsang – MEP, Socialdemokratiet

16:00 · Afslutning og reception
Reception med bobler og snacks, mens vi summer over dagens indhold med hinanden.

16:30 · Tak for i dag