Sektorintegration og proaktiv grøn omstilling

Vores vision er at gøre Trekantområdet til et Nordeuropæisk centrum for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri. Markedet for grøn energi og grønne drivmidler skal modnes, og det kræver tæt samarbejde mellem private virksomheder, kommuner og stat om demonstrationsprojekter, der kan bringe produktionen op i skala og produkterne ud i et fornuftigt prisleje og vise deres værdi for kunder og samfund.

Trekantområdet har ideelle forudsætninger for at etablere tætte samarbejdende relationer, og de nuværende 28 partnervirksomheder og kommuner har ambitiøse målsætninger for at spille hinanden stærkere ved at udbygge og samordne vores eksisterende infrastruktur, viden, teknologi og organisationer. Power-to-X er højtprioriteret i den danske Klimaaftale fra 2020, de kommunale klimastrategier, og EU arbejder målrettet med en såkaldt sektorintegration, hvor Trekantområdets brintproduktion er fremhævet.

Det konkrete mål for samarbejdet er at få etableret flere Power-to-X produktionsanlæg i industriel skala i Trekantområdet. Strømproduktion fra vedvarende energikilder kan lagres via elektrolyse i grønne brændstoffer som for eksempel grøn brint, e-metanol og grøn jetfuel ligesom der kan laves grøn gødning til landbruget. Potentialet er meget stort for hele den grønne omstilling af husholdninger, transport og industri, så vi alle bliver mere CO2-neutrale og kan leve op til Parismålsætningen om at forhindre en global temperaturstigning på mere end 1,5 – 2 grader.

TEA’s partnere har derfor givet håndtryk på, at vi vil arbejde aktivt på at udvikle:

  • Produktionen af grøn elektricitet
  • Elektrolyse og brintproduktion
  • Fangst og udnyttelse af CO2 fra grønne kulstofkilder som biogasanlæg, kraftvarmeproduktion på biomasse og grønne affaldsfraktioner fra land- og skovbrug
  • Aftag af overskudsvarme fra blandt andet elektrolyseprocesser, der
    forbedrer økonomien for hele værdikæden
  • Grønne gasser og grønne, flydende drivmidler
  • Aftag af grønne drivmidler til fly, skib, vejtransport samt industri i Danmarks transport- og logistikcentrum, blandt andet ved test- og demonstrationsaktiviteter
  • Eksport af grøn energi til udlandet