Kolding Kommune

Kolding er ambitiøse på den bæredygtige dagsorden

I Kolding Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik er bæredygtighed udpeget som et pejlemærke og en drivkraft, hvor Kolding skal gå forrest og vise vejen til fremtidens grønne omstilling.

Ligeledes lyder det i Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, at vi i Kolding ønsker at udnytte potentialerne i omstillingen til et bæredygtigt samfund frem mod 2030 til at skabe et nyt niveau af livskvalitet og bæredygtig vækst baseret på cirkulær økonomi.

Ambitionerne er med andre ord store i Kolding, når det gælder miljø, klima og bæredygtighed.

Et af målene i Bæredygtighedsstrategien sigter mod, at der produceres vedvarende energi-strøm inden for kommunegrænsen, som svarer til mindst 50 procent af det samlede strømforbrug i 2030. Et andet mål i strategien er at reducere CO2-udledningen med 70 procent senest i 2030.

Skal vi lykkes med at nå de mål i Kolding kræver det et stærkt samarbejde med erhvervslivet omkring grønne løsninger, præcis som vi ser det med Power-to-X-partnerskabet.

Besøg partner website