Viden

TEA og vores samarbejdspartnere udgiver analyser, der understøtter fundamentet for beslutninger om fremtidens grønne energisystem. Det er nødvendigt med strategisk energi- og ressourceplanlægning på tværs af kommuner og virksomheder, hvis fælles interesser er at finde løsninger på de helt svære udfordringer, når vi udfaser vores fossile vaner hurtigst muligt.

Find ny viden og analyser på siden. Du kan også blive klogere på TEA-partnerskabets visioner i vores pressemeddelelser og kronikker.

De syddanske anbefalinger til national CO2-infrastruktur

19. december 2022

CCUS-klyngen Fredericia’s anbefalinger tager udgangspunkt i et samlet nationalt perspektiv, hvor regionale potentialer understøtter hinanden på tværs af regioner og kommuner. En samlet strategi understøtter både de respektive CCUS-klyngers potentialer, men især en national optimering med henblik på, at der skabes national CO2-infrastruktur.

Læs Syddanmarks punktkildeanalyse og anbefalinger til CO2-fangst- og infrastrukturstrategi.


Perspektiver og anbefalinger omkring power-to-X

Power-to-X (PtX) bliver en central del i den grønne omstilling. Trekantområdet især, har et stort potentiale for at blive et produktionscentrum for PtX-produkter. Det skyldes bl.a. gode afsætningsmuligheder og distributionsinfrastruktur i forbindelse med Billund lufthavn, Taulov transportcenter, flere havnefaciliteter og adskillige store industriproducenter. Der er store CO₂- kilder i form af biogasanlæg, Skærbækværket og Energnist affaldsforbrænding. Der er et veludbygget fjernvarmenet som efterspørger overskudsvarme fra PtX-produktion, ligesom Skærbækværket og Crossbridge raffinaderiet er oplagte placeringer for PtX-anlæg grundet nærhed til infrastruktur. Trekantområdet et oplagt sted at etablere brintnet på af nærhed til det tyske eksportmarked og mulighed for at omdanne gastransmissionsledninger til brintledninger.

Investeringspotentialet for PtX i Trekantområdet er estimeret til 21 mia. kr., baseret alene på den mængde bæredygtig CO₂ der er tilgængelig fra Skærbækværket, Energnist og biogasanlæg. Ved fuld udnyttelse af potentialet, kan CO₂-udledningen reduceres med 0,6 mio. tons, svarende til 18% af den samlede danske CO₂-udledning fra benzinbiler. Der kan desuden skabes 19.000 jobs.


Danmarks vej til at blive en europæisk CO2-hub

DNV har for CO2 Hub Europe analyseret effekterne af den nuværende CCS-politik og sammenholdt det med en mere helhedsorienteret tilgang til udvikling af CCUS i Danmark. Samtidig er der afdækket afgørende
skridt, der skal tages for at Danmark kan placere sig som en europæisk hub for CO2 og give et væsentligt bidrag til at opfylde klimamålene i Danmark og EU.

Den samlede investering for en CO2 backbone er 9 mia. kr. og forventes at skabe en samfundsøkonomisk værdi på op til 69 mia. kr. Hele investeringen forventes brugerbetalt over 25 år.