Middelfart Kommune

Middelfart Kommune vil være én af de danske kommuner, der overgår i historien som en af de mest proaktive klimakommuner i arbejdet for at nå målene om netto-nul udledning. Vi vil være Danmarks førende klimakommune – vi går foran, præger udviklingen og involverer borgere, foreninger, skoler, virksomheder, arbejdsmarked m.v. i konkrete initiativer, som styrker fællesskaber og understøtter den grønne omstilling.”

Sådan er Middelfarts Byråds vision beskrevet i Planstrategi 2019. Vi har noget at have visionen i. Middelfart Kommune har siden kommunesammenlægningen været frontrunner i den grønne omstilling. En vigtig indsats er energifællesskaber, fællesskaber om grøn omstilling, og her er Power to X et af de helt centrale fællesskaber.

I den sammenhæng har vi udviklet et helt Klimalaboratorie, der demonstrerer flere andre indsatser.

Besøg partner website