Crossbridge Energy A/S

Crossbridge Energy A/S ejes af Postlane Partners, som har hjemme i Stamford USA og har underafdelinger i Houston, Odessa, Fort Wayne og Calgary, Bordeaux i Frankrig, samt i Fredericia og København.

Selskabet har en portefølje med aktiver i Nordamerika og Europa til en værdi af mere end 900 mio. dollar, svarende til 5,5 mia. danske kr.

Crossbridge Energy driver  raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid med en målsætning om at blive CO2 neutral i 2035.

Crossbridge Energy vil fortsætte udviklingen af grøn brint, avancerede biobrændstoffer og co-processing af vedvarende råmaterialer samt undersøge mulighederne for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Crossbridge Energy vil fortsætte samarbejdet med Everfuel om at etablere et 300 MW elektrolyse- og PtX-anlæg ved siden af ​​raffinaderiet, som vil producere brint fra vedvarende energi.

Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa og er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme.

Raffinaderiet producerer cirka 35 % af det danske forbrug af brændstoffer og har en tilsvarende eksport via havneterminalen i Fredericia. Crossbridge Energy A/S beskæftiger cirka 240 medarbejdere.

Besøg partner website