Nature Energy

Nature Energy er førende i verden til den proces, det er at omsætte mange tusinde tons biomasse til grøn og CO2-neutral gas på den mest effektive måde. Vi henter biomasseaffald fra landbruget, virksomheder og husholdninger og bringer deres næringsstoffer tilbage til landbruget, så de genbruges i ny fødevareproduktion. Det er cirkulær økonomi, når det er bedst. Samtidig sikrer vi os hele tiden, at det omkringliggende samfund bliver generet mindst muligt ift. eksempelvis transport og lugt.

Vigtig brik i den grønne omstilling

Nature Energy gør allerede i dag en stor forskel i den grønne omstilling, men ambitionerne er endnu større. Derfor investerer Nature Energy intensivt i forskning – bl.a. i virksomhedens eget laboratorium i hovedsædet i Odense. Her bliver der forsket i at forfine teknologien, så vi udvinder endnu mere energi af biomasserne og skaber endnu bedre gødning til landbruget. Og her bliver forsket i nye typer biomasser, som kan give grøn og CO2-neutral energi i fremtiden.

Nature Energys ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling sammen med landmænd, virksomheder og borgere rækker videre end Danmark. I de kommende år vil Nature Energy investere i nye, store biogasanlæg i andre europæiske lande og i Nordamerika.

Nature Energy sætter gang i produktionen af Power-to-X

Vi går forrest i den danske udvikling af Power-to-X  og sætter nu gang i produktionen af de bæredygtige brændstoffer på et nyt anlæg i Holsted, hvor et pilotprojekt, der på sigt skal være med til at gøre Danmark til en førende nation inden for udviklingen af grønne brændstoffer kendt som Power-to-X, er sat i drift.

Nature Energy har opfundet og udviklet en unik metode, der kan udvinde Power-to-X på biogasanlæg, og som nu skal testes på anlægget i Holsted. Det gør os til en af de førende virksomheder i Danmark inden for produktionen af de grønne og vigtige brændstoffer.

Anlægget i Holsted er et gennembrud i biogassens historie, og som nogle af de første herhjemme sætter Nature Energy nu gang i produktionen af Power-to-X. Der bliver talt meget om at lave Power-to-X brændstoffer – vi gør det rent faktisk nu. Vi ser os selv som pionerer inden for biogas, og nu er vi også klar til at blive pionerer indenfor Power-to-X.

Vi bruger CO2 fra biogasproduktionen i kombination med grøn strøm og brint til at producere metan, som er Power-to-X brændstof. Teknologien er udviklet i samarbejde med bl.a. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet, og Nature Energy har selv forsket intenst for at realisere teknologien i virksomhedens eget laboratorie i Odense.

Vores  ambition er, at alle vores 11 biogasanlæg i Danmark skal have installeret Power-to-X faciliteter fra 2024 og frem. Når den nye metode er taget i brug på alle anlæggene, kan vi potentielt levere nok Power-to-X-brændstoffer til at gøre halvdelen af den tunge transport i Danmark CO2-neutral.

Besøg partner website