ABB

ABB er en førende global teknologivirksomhed, der styrker omstillingen af samfundet og industrien for at opnå en mere produktiv og bæredygtig fremtid.
PtX vil spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor energimikset i større og  større grad bliver baseret på vedvarende energikilder. ABB bidrager til løsninger, hvor energi lagres bedst muligt og dermed giver mulighed for at anvende energien, når behovet er der, fremfor når energien er tilgængelig.

ABB har stor erfaring og viden fra den nuværende energisektor, blandt andet omkring fjernvarmesektoren, og hvordan overskudsvarme fra for eksempel PtX kan udnyttes  til fjernvarme. Vores erfaring med elektrisk integration samt vores dybe proces- og safety-viden fra blandt andet olie og gas-segmentet giver en god forudsætning for at udvikle og optimere PtX-løsninger. I ABB ser vi PtX og sektorkobling som to sider af samme sag, og vi kan levere de tekniske løsninger, der kitter partnernes ekspertiser og forretningsområder sammen.

Besøg partner website