Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021.

Skærbækværket

Ørsted ejer og driver syv centrale kraftvarmeværker, som producerer el og fjernvarme primært på træpiller og flis. I 2023 har Ørsted udfaset brugen af kul på alle selskabets kraftvarmeværker.

I oktober 2017 blev en ny flisfyret enhed indviet på Skærbækværket. I dag kan Skærbækværket producere fjernvarme helt uden brug af fossile brændsler og leverer årligt fjernvarme svarende til forbruget i knap 60.000 hjem i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Samtidigt producerer værket grøn strøm svarende til omkring 70.000 husstandes årlige forbrug.

Skærbækværket bruger kun certificeret flis, der kommer fra resttræ fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove, hvor der bliver stillet strenge krav til økosystemer, biodiversitet og CO2-regnskab.

Produktion af fremtidens grønne brændstoffer kræver CO2 fra bæredygtige biogene kilder. Det kan Skærbækværkets flisfyrede kraftvarmeværk levere ved at etablere CO2-fangst på skorstenen. Med værkets placering i Trekantområdet samt stærke forbindelser til elnet og varmenet er der gode muligheder for at udvikle Skærbækværket til en energipark med CO2-fangst og Power-to-X produktion.

 

Besøg partner website