Region Syddanmark

I Region Syddanmark skal vi bidrage ambitiøst til den grønne omstilling. Klimaet er under pres, og vores ressourcer er ikke uendelige. Konsekvenserne af vores handlinger kan mærkes ikke kun globalt, men også lokalt.

Vi vil derfor tage ansvar for, at Region Syddanmark i 2050 er netto-nuludleder af klimagasser. Dette skal blandt andet ske gennem et energieffektivt system, der er baseret på vedvarende energi og energibesparende løsninger. Vi skal bygge oven på eksisterende initiativer og invitere til partnerskaber, der inddrager borgere, virksomheder, kommuner og uddannelses- og forskningsinstitutioner i regionen på tværs af forsyningsformer og geografiske grænser – også den dansk-tyske – til at finde fælles regionale klimaløsninger.

Når Region Syddanmark er medlem af Triangle Energy Alliance, TEA er det fordi det er målet i den regionale klimastrategi, at nedbringe udledningerne af klimagasser i den syddanske geografi gennem energistrategiske partnerskaber. Det er også Region Syddanmarks opgave at bidrage til TEAs arbejde ved at koble PtX aktiviteterne i Trekantområdet med alle de andre energimæssige PtX tiltag som finder sted i Region Syddanmark. Eksempelvis i Esbjerg, på Fyn, i Sønderjylland og i vores dansk/tyske samarbejde.

Ved at sikre forbindelsen fra TEA til de andre relevante PtX tiltag i regionen, kan vi opnå et endnu stærkere energisystem.

Besøg partner website