Green Hydrogen Systems

Green Hydrogen Systems er en førende leverandør af standardiserede og modulopbyggede elektrolysatorer til produktion af grøn brint udelukkende baseret på vedvarende energi. Med den lange række af anvendelsesmuligheder spiller grøn brint en vigtig rolle i den løbende, grundlæggende omlægning af vores energisystemer frem mod et samfund med nuludledning i 2050. Efterspørgslen efter grøn brint er derfor stærkt stigende, hvilket kræver en betydelig opskalering af elektrolysekapaciteten.

Virksomheden blev grundlagt i 2007 og bygger på mere end 10 års teknologisk udvikling, så vi i dag har en kommercielt dokumenteret og omkostningseffektiv elektrolyseteknologi, der er godkendt af førende vindenergiselskaber.

Green Hydrogen Systems kombinerer ultraeffektiv, standardiseret og modulær elektrolyseteknologi med en produktionstilgang på stedet for at levere konkurrencedygtig grøn brint til producenter af brinttankstationer, brint til kraft-til-X-anlæg, industrianlæg og meget mere. Vores teknologi er allerede i brug adskillige steder i Europa med det hastigt voksende OEM-segment som et særligt fokus på fremtidig vækst.

Besøg partner website