Vejen Kommune

For Vejen Kommune er energi et centralt omdrejningspunkt. I Vejen Kommunes Vækststrategi 2025 har vi stort fokus på samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder om at danne de bedste rammer for vækst og robusthed.
Sammen med erhvervslivet har vi formuleret klare mål omkring bæredygtighed, hvor der samtidigt er skarpt fokus på bundlinjen.

Målet er også, at virksomhederne i Vejen Kommune skal arbejde med FN´s Verdensmål. I Vejen Kommunes afdeling for indkøb og udbud arbejdes der for, at lokale virksomheder med bæredygtige produkter har mulighed for at afgive tilbud på kommunale leveringsaftaler.

Fokus på bæredygtighed og klima har rod i en række konkrete projekter. Blandt andet er Vejen Kommune omdrejningspunkt for energi med Viking Link-projektet i Revsing. Projektet består af to 700 MW jævnstrømsledninger til England og en omformerstation ved Revsing.

Der er i Kommuneplanen udlagt mulighed for et tredje biogasanlæg. Desuden er der planer om 650 hektarer solcelleanlæg.

Transport- og logistikvirksomheder er der mange af i Vejen Kommune, og deres vilkår ligger os på sinde. Også i den sammenhæng er der fokus på fremtidens brændstoffer og drivmidler.

I Vejen har vi ambitioner om, at virksomheder skal have de bedste muligheder for vækst og gode sikre forsyninger. Det er med til at Vejen Kommune ligger i top på målinger omkring erhvervsklima, både hos SMVdanmark og DI.

Besøg partner website