ADP

Produktionsanlæggene i den nære fremtids Power-to-X-processer skal bindes sammen med henblik på at skabe synergier, der kan øge samfundsværdien såvel som det kommercielle afkast af produktionen hos aktørerne i den grønne energiklynge. Det tilsvarende gælder for CCX-processer, hvor sammenhængende infrastruktur- og distributionsløsninger vil være en del af den grønne omstilling.

Havneselskabet ADP A/S kan som den neutrale infrastrukturpartner binde kommercielle aktører sammen og skabe større og sammenhængende infrastrukturmodeller til gavn for samfundet og for de kommercielle aktører.

ADP skaber med infrastrukturløsninger de naturlige forudsætninger for den samlede transport- og logistikværdikæde, når varer og produkter skal flyttes mellem produktionssteder samt til videre transport eller udskibning.

At skabe infrastrukturløsninger, der danner forbindelserne internt mellem Power-to-X- og CCX-aktørerne samt mellem aktørerne og eksterne forbindelser – et koncept kendetegnet ved  ”infrastructure as a service”, kan blive en væsentlig del af havneselskabets fremtidige kerneforretning.

Besøg partner website