Haderslev Kommune

Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune har et skærpet fokus på klima og bæredygtighed.

Som en del af realdaniaprojektet DK2020 er vi i gang med at formulere en ambitiøs klimaplan, som skal vedtages inden udgangen af 2022. Der er afsat midler i budgettet for de kommende fire år til at realisere de projekter, der igangsættes i klimaplanen.

Vi arbejder målrettet på at gøre vores vognpark fossilfri, levere grønne affaldsløsninger og bæredygtige spildevandsløsninger i samarbejde med vores forsyningsselskab, løse klimaudfordringer i byerne og hjælpe klimaet med lavbunds- og havmiljøprojekter og stenrev i Lillebælt og Haderslev Fjord. Her er byudviklingsprojektet på Jomfrustien i Haderslev et eksempel på, hvordan vi løser klimaudfordringerne bæredygtigt.

Vi satser stærkt på grøn energi, og udover at rumme tre større biogasanlæg i kommunen, arbejder vi i vores strategiske planlægning med at gøre plads til vindmøller og flere solenergianlæg. En vigtig del af at understøtte det arbejde er Power to X, hvor vi i samarbejde med andre vigtige spillere i Trekantområdet udvikler produktionen af den grønne energi.

Besøg partner website