Process Engineering

Process Engineering er et rådgivende ingeniørfirma, der servicerer og rådgiver procesindustrien med både ombygninger og ”greenfield” projekter. Vi er en danskejet virksomhed med kontorer i Fredericia, Aalborg, Aarhus, Sorø, København og Oslo.

Din partner inden for energibranchen

Vi har stor erfaring med projekter inden for energisektoren. Vi er involveret i en række projekter indenfor vedvarende energi, energioptimering og genanvendelse af affaldskilder, hvor vi anvender kendte processer i en ny sammenhæng i udviklingen af projekter og teknologier. Vi er med hele vejen fra konceptudvikling over engineering, konstruktion og commissioning til idriftsættelse af procesanlæggene.

Power-to-X teknologien er ikke ny for os. Tidligere har vi lavet procesdesign af Danmarks første eMethanol-anlæg med omsætning af brint og CO2 til eMethanol. Vi har også gennem mange år arbejdet med CO2 Capture, da Danmark på dette punkt er blandt de førende leverandører af denne teknologi.

Vi er bevidste om, at vi har et medansvar for den verden, vi lever i, og arbejder derfor naturligt med FN’s verdensmål både gennem interne tiltag og deltagelse i projekter, der har et grønt aftryk som bl.a. konvertering af affald til flydende biogas, genbrug af ressourcer udvikling af drivmidler til fremtidens transportsektor.

Besøg partner website