Trekantområdet Danmark

Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har landets bedste rammer for vækst – og vi arbejder hver dag på, at de bliver endnu bedre.

Trekantområdet Danmark er et samarbejde mellem de syv kommuner Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Vejen, Billund og Haderslev. Vi samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet.

Samarbejdet omfatter i dag erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, kultur og sport events, fælles kommuneplanlægning, grøn omstilling, fælles branding og interessevaretagelse.

Samarbejdet er politisk ledet af de syv borgmestre. Væsentlige beslutninger som strategier, planer og optagelse af nye medlemmer drøftes og godkendes i de syv byråd.

Sekretariatet i Trekantområdet Danmark ledes af en direktør og består derudover af 15-20 medarbejdere, der udover at betjene bestyrelsen har ansvaret for at understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunerne – og mellem kommunerne og centrale aktører som fx virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Besøg partner website