Airco

Airco Process Technology A/S blev etableret i 2020 som et datterselskab til AircoDiet, der siden 1986 har designet og installeret avancerede proces anlæg i hele verden. Medarbejderne i Airco Process Technology har tilsammen over 120 års erfaring med at designe proces teknologier, og virksomheden er kommet flyvende fra start.

Næste-generations biogas og CO2 fangst teknologier

Den klare vision i Airco Process Technology er at designe teknologier der understøtter fremtidens CO2 fangst og at levere højeffektive biogas opgraderingsløsninger med optimal ressource udnyttelse. Fokus er at designe næste-generations effektive og miljøvenlige løsninger. Som teknologi leverandør har virksomheden taget teten i at understøtte den grønne industri i at blive konkurrencedygtig og i sidste ende uafhængig af subsidier.

Første anlæg er under opførelse i Kliplev, Sønderjylland, hvor et af Danmarks største biogasanlæg tager form. Opgraderingsanlægget skal sikre at ca. 9 tons biogas hver time opgraderes og kommer på gasnettet og med et absolut minimum af metan udslip, der er helt afgørende.

Flere teknologier og patenter

Airco Process Technology designer opgraderingsanlæg baseret på amin eller vandskrubber teknologi, løsninger til opsamling af CO2 til brug i andre grønne teknologier som f.eks. power-2-x, teknologier til fremstilling af flydende biogas (LBG) og SlipRec der reducerer metan tab på eksisterende biogas opgraderings anlæg.

Besøg partner website