Billund Kommune

Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune har sat øget fokus og fart på klimaindsatserne i 2022.

Billund Kommune arbejder mod at være CO2-neutral i 2050 bl.a. gennem at have tilsluttet sig DK2020 projektet i 2021. I Billund Kommunes klimaplan sættes der et særligt fokus på områderne energi, landbrug og transport. Planen vil sætte ambitiøse handlinger i værk mod en klimaneutral kommune.

I kommunens Energi- og Klimaråd arbejdes bl.a. med Billund Symbiosen og videreudvikling af det stærke samarbejde, der allerede er mellem lokale virksomheder og organisationer, hvor råstoffer, varme, vand/spildevand og andre ressourcer deles mellem virksomheder. Det er rigtig godt for klima og miljø og styrker de lokale virksomheders konkurrencekraft.

 

 

Besøg partner website