EUC Lillebælt

EUC Lillebælt er værtsskole for det nationale VidensCenter PROCESTEKNOLOGI, og kan understøtte kompetenceudviklingen inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket kan øge mulighederne for rekruttering af både nye og mere garvede medarbejdere til de øvrige partnervirksomheder.

Energioptimeringen og den grønne energiomstilling med ”Power to X” vil kræve faglærte håndværkere med specialviden og kompetencer inden for alle fagområder. Kernefagområderne for EUC Lillebælt ”VidensCenter PROCESTEKNOLoGI” er Lager – Logistik – Kran, Smed og Industri- & Procesoperatør.

  • Smedeuddannelsen revideres til den grønne energiomstilling med fokus på kompetencer, der gør det muligt at udføre komplekse anlægskonstruktioner, trykbærende rørsystemer med tilhørende montage, drift med service og vedligehold- og reparation for at sikre en effektiv og optimal produktion.
  • Procesoperatøruddannelsen udvides med et nyt ”Grøn Energiomstillingsspeciale”, der er målrettet varetagelse af produktionen med tilhørende vedligehold og optimering.

Når nye PtX-anlæg er opstillet, og infrastrukturen er udbygget, skal det hele være i drift og vedligeholdes. Her vil udveksling af viden, partnerne imellem, give gode resultater i den fortsatte udvikling af den grønne energiomstilling og sikre bedst muligt afkast af investeringerne for ejerne og samfundet.

På EUC Lillebælt er vi meget bevidste om, at vores elever, lærlinge og kursister vil have hænderne i den grønne energiomstilling. Derfor arbejder vi på at gøre vores uddannelser og kurser bedre dag for dag ved at have et godt samarbejde med virksomheder og partnere. Den profilering skal også være med til, at mange flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelsernes gode karriere- og videreuddannelsesmuligheder i relation til den grønne energiomstilling.

EUC Lillebælt er placeret centralt i Trekantområdet tæt på Den Nye Lillebæltsbro med eget skolehjem, der tilbyder 130 enkeltværelser.

Besøg partner website