Fredericia Kommune

Fredericia’s ambition er at blive Danmarks energicentrum og gøre en reel forskel i den grønne omstilling. Det fordrer vilje og kalder på løsninger, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem virksomheder, foreninger, borgere og kommune. Os alle sammen.

Fredericia Byråd har vedtaget en klimaplan. En plan for, hvordan vi vil omsætte høje ambitioner til konkrete handlinger, som skal gøre os i stand til at gennemføre en grøn omstilling, der lever op til Parisaftalen og blive CO2 neutral i 2050. En plan, der involverer alle – for vi kan kun komme i mål sammen.

Fredericia er hjemsted for mange store virksomheder. Industrien står for over halvdelen af kommunens CO2-udledning. Mange af klimaplanens indsatser handler derfor om, hvordan vi fortsat kan understøtte den grønne vækst i virksomhederne. Som trafikalt knudepunkt ser vi et enormt stort potentiale i at bidrage til at omstille transportsektoren og løse nogle af de udfordringer, som den stigende transport giver. Særligt den tunge transport. Løsningen er blandt andet en brintfabrik, der kan levere brint til transportsektoren. Europas største brintfabrik er på vej i Fredericia ved siden af raffinaderiet. I første fase bygges et 20 MW elektrolyse- og P2X-anlæg, som forventes at stå færdigt i sommeren 2022.

Fremtiden ser lys ud hjulpet godt på vej af et stærkt hold af virksomheder – særligt inden for klima og energi.

Besøg partner website