Everfuel

Everfuels mission er at gøre grøn brint kommercielt tilgængeligt i hele Europa og derved bidrage til en fremtid uden fossile brændstoffer. Everfuel er en ung og ambitiøs virksomhed med hovedsæde i Herning, og aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Holland, Tyskland og Belgien. Everfuel ejer og driver infrastruktur til udvikling, distribution og forbrug af grøn brint og forbinder hele værdikæden gennem langvarige partnerskaber.

Everfuel bygger Power-to-X (PtX) anlæg der producerer grøn brint fra vedvarende energi, distribuerer brint i specialbyggede mobile opbevaringstrailere, og bygger tankstationer der gør brint som brændstof let tilgængelig for særligt tung- og intensiv transport. I Fredericia bygger Everfuel nu et 20 MW elektrolyseanlæg med en række samarbejdspartnere, der i 2025 skaleres til 300 MW og 1 GW i 2030.

Grøn brint er et 100 % rent og grønt brændstof produceret af overskydende vedvarende energi, hvor den eneste udledning er en smule vand. Grøn brint vil spille en afgørende rolle i bl.a. elektrificeringen af transportsektoren i Europa, hvor det vil være muligt at balancere elnettet ved at kunne forbruge grøn energi, selv når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner.

Besøg partner website