Vejle Erhvervshavn

Vejle Erhvervshavn vil gerne være på forkant med den grønne omstilling og er i gang med et ambitiøst projekt, der skal motivere virksomhederne til aktivt at komme i gang med  fangst og lagring af CO2 (CCS). Projektet hedder Artemis og er vores bud på, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en 70% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990.

Vores primære fokus har været på at gøre virksomhederne opmærksomme på mulighederne inden for CO2-fangst, men også at give dem viden omkring CO2 fangst som en både kommerciel og miljørigtig mulighed. Vejle Erhvervshavn ønsker at være en aktiv brik i denne logistik kæde og vil tilbyde at bygge tankanlæg som kan  sikre opbevaringsmuligheder for CO2  inden evt. anvendelse lokalt eller udskibning. Havnen indgår som en naturlig del af værdikæden og løsningen på de store klimaudfordringer i vores samfund og er klar til at investere i fremtiden. Central placering og optimale logistik forhold gør os til en attraktiv samarbejdspartner for oplandet omkring Trekantområdet.

Foruden engagement med klimamålet og FN’s Verdensmål 9, 11 og 12 vil realiseringen af dette projekt skabe vækst for alle samarbejdspartnere samtidig med at en ny bæredygtig model for CO2 med cirkulær økonomi udvikles. Rygraden i projektet, bliver et erhvervspartnerskab mellem Vejle kommune, Vejle Erhvervshavn og virksomheder i og omkring vejle kommune med CO2 fangst.

Besøg partner website