Anders Frandsen er bestyrelsesformand efter Christian Motzfeldt i Trekantområdets PtX-partnerskab

Trekantområdets PtX-samarbejde, TEA, blev etableret i 2021, med Christian Motzfeldt som bestyrelsesformand i den vigtige etableringsfase. Trekantområdet er et af landets vigtigste knudepunkter for grønne energiinfrastrukturer, og Anders Frandsen, Direktør for Dansk Skovforening, skal nu føre samarbejdet videre mod flere klimamilepæle.

-Vi skal være ambitiøse for at lykkes med den grønne omstilling, og det kræver samarbejde og fælles fodslag mellem teknologi- og energispecialister, kommuner, myndigheder, uddannelser og rådgivere. Trekantområdet er en af Danmarks vigtigste, strategiske regioner i et nyt grønt energisystem, dels fordi der i forvejen er fordelagtige infrastrukturer og storskala nøgleaktører med de nødvendige kompetencer til at etablere PtX værdikæder, men i lige så høj grad fordi der i forvejen er historisk velvillighed til samarbejde på tværs af virksomheder og kommunegrænser, siger Christian Motzfeldt, forperson for blandt andet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Better Energy og nu afgående formand for TEA.

God kemi skaber fremdrift

Diskussionen om prioritering af det grønne kulstof har stor betydning for den fremtidige PtX-aktivitet i Trekantområdet såvel som i resten af landet og internationalt. Derfor bliver udfordringerne med at producere de mere komplekse kulstofholdige PtX-produkter, som samfundet er dybt afhængige af, et prioriteret fokusområde, som Trekantområdet har særligt fordelagtige forudsætninger for at indfri. I det lys giver det faglige virkefelt for TEAs nye formand særligt god mening.

– Vi kommer til at opleve en omstilling til en bioøkonomi, hvor ikke-fornybare ressourcer erstattes af restprodukter fra land- og skovbruget, der bliver til vigtige råstoffer til de tunge transportbrancher. Det kræver, at vi får grøn omstilling og erhvervsudvikling til at gå op i en højere enhed. Det er i samspillet mellem vores partnere, offentlige som private, at TEA for alvor kommer til sin ret og kan gøre en forskel. Den opgave ser jeg meget frem til at bidrage til, siger Anders Frandsen.