CO2-lagring er korteste vej mod grønne brændstoffer

”Nu gør vi det. Nu er vi i det her partnerskab blevet enige om at investere i de nødvendige infrastrukturer, og at vi vil det her. Vi taler ikke bare om det. Derfor bliver vi sandsynligvis her i området det første sted i Danmark, der har fysisk CO2-infrastruktur klar, som vi forventer at have bygget og klar til drift i 2030,” forklarer adm. direktør hos ADP, Rune D. Rasmussen.

ADP, EVIDA og TotalEnergies har netop indgået en aftale om at bygge CO2-infrastruktur, der forbinder Østersøen med Co2-lageret Bifrost i Nordsøen. I Fredericia betyder det, at havneområdet skal tilpasses yderligere med nye investeringer, og der skal etableres rørledninger, som forbinder Fredericia, Taulov og Esbjerg, så CO2 kan fragtes til lagring og dermed understøtte de danske klimamål.

”Vi vil forbinde Østersøen med Nordsøen og lageret i Bifrost, men det har også været vigtigt, at vi opbygger en infrastruktur, som også kan bruges den anden vej. Altså fra Esbjerg til Fredericia og vores hub i Taulov. Det smukke ville være, hvis CO2-infrastrukturen også får det formål, at den understøtter udvikling af grønne brændstoffer,” siger Rune D. Rasmussen, men understreger, at efterspørgslen på lagring på nuværende tidspunkt er mere fremtrædende.

CCS er korteste vej mod CCU

”Det er vigtigt at understøtte både CCS og CCU”, uddyber Rune D. Rasmussen, “fordi det er en stor fordel med en infrastruktur, der kan konkurrere og understøtte flere formål regionalt, nationalt og internationalt.”

”Vi har brugt rigtig meget tid på at lave en aftale om infrastruktur, som både er tilpasset Danmarks forudsætninger, og som løser Danmarks behov i forhold til klimaambitioner og behov for råstoffer. Men det understøtter også Danmarks rolle i den internationale konkurrence som CO2 hub til lagring. På nuværende tidspunkt er der meget, der tyder på, at det er en markant bedre business case at lagre CO2 frem for at udnytte den. Til gengæld giver det mulighed for at bygge infrastrukturen. Derfor er CO2-fangst og lagring formentlig den hurtigste vej til CO2-fangst til udnyttelse til for eksempel stor skala produktion af grønne brændstoffer.”

De manglende brikker i Danmarks omstilling

”Jeg håber, at politikerne på Christiansborg får øjnene op for, at CO2-infrastruktur hænger tæt sammen med behovet for brintinfrastruktur, og at det kun kan gå for langsomt at få etableret ”det nedre T”, mellem Fredericia, Esbjerg og Tyskland. Nu viser vi vejen ved at tage de første skridt med CO2-infrastruktur, og så er det vigtigt, at Energinet også kommer hurtigt i gang med at etablere brintinfrastrukturen, for så har vi de byggeklodser, vi skal bruge til storskala-omstilling af vores samfund,” fastslår Rune D. Rasmussen, som derfor heller ikke mener, at der kan være flere undskyldninger fra branchen, der vil producere grønne brændsler, fordi nogle af de nødvendige additiver såsom CO2 bliver tilgængelige i stor skala.

”Det her er et svendestykke mod at udfolde det fulde potentiale i området. Vores målsætning er, at vi kan se et skib lægge til i 2030 i Fredericia, og CO2 kan overføres direkte via rørledning til Taulov og videre mod Esbjerg/Nybro og Bifrost til lagring. Men nu går vi i gang med myndighedsbehandling, som er i proces. Og vi er godt i gang med at opsøge commitments til at bruge CO2-infrastrukturen, hvor der i Trekantområdet er vigtige aktører. Men CO2-infrastrukturen kommer.”

Rune Rasmussen
CCS er hurtigste vej mod CCU

Trecifrede millioninvesteringer

 De store danske knudepunkter for CO2-markedet er Kalundborg, Fredericia og Esbjerg, men en infrastruktur er kun så god, som punkterne i hver ende, forklarer Rune Rasmussen.

”Vi har behov for at investere i kajer, så vi kan modtage og håndtere landføringen af store mængder CO2, og som også er forberedt på størrelsen af de store skibe, som i fremtiden potentielt skal kunne lægge til i Fredericia. Derfor skal vi også investere i den infrastruktur, som ligger over jorden,” forklarer han.

Ideen er, at Taulov Dry Port bliver afleveringspunkt for CO2 fra punktkilder rundt omkring i geografien, som ikke er store nok til at blive rørført. Der er gode adgangsmuligheder for lastbiler, og der skal bygges faciliteter, der kan lagre, komprimere og tilføre CO2 til rørledningerne.

”Nu skal vi lave konkrete aftaler om selve etableringen og byggeriet, og hvor vi er begyndt at afsøge markedet. For ADP betyder det – på den her del, altså infrastruktur og håndtering på havnen og i Taulov – en investering på et mindre trecifret millionbeløb. Men vi har før sagt, at vi forventer investeringer på op mod en milliard frem mod 2030,” forklarer Rune D. Rasmussen og påpeger, at det herunder også understøtter Fredericia Kommunes strategi om at være centrum for grøn omstilling, erhvervsudviklingen i Trekantområdet og de nationale klimamålsætninger.

”Vi har langt hen ad vejen den faglige ekspertise tilgængelig, og der bliver især behov for maskinmestre, ufaglærte, håndværkere og specialister.  Dem skal vi bruge flere af, holde på dem og udvikle kompetencer til nye grønne teknologier.”


Vil du læse mere om CO2-fangst, punktkilder i Syddanmark og behovet for grønt kulstof til den grønne omstilling?