Danish Power-to-X ecosystem is af weapon of mass reduction

Søren Schmidt Thomsen fra Triangle Energy Alliance (TEA) og Jørgen Nielsen har sammen forklaret Trekantområdets energi-infrastruktur og deres forventninger til en fremtid med væsentligt flere synergier mellem grøn energiproduktion, bi-produkter og fjernvarme som oplagt alternativ til individuel opvarmning baseret på gas.

Vi har et rigtig godt eksempel på sektorkobling i Trekantområdet, hvor den lokale industris overskudsvarme og den Første Energikrise i midten af 1970’erne var årsagen til, at TVIS blev etableret. I Trekantområdet er overskudsvarme en langsigtet bæredygtig varmekilde, som løbende udbygges.

I dag udnyttes overskudsvarmen fra et raffinaderi, en mineraluldsproducent, to solvarmeanlæg, 2 spildevandrensningsanlæg, et køleanlæg til kontorkøling, et affaldsforbrændingsanlæg og sidste skud på stammen bliver overskudsvarme fra brintproduktion.

Der er gode erfaringer at tage med sig ude i de europæiske byer, her midt i Anden Energikrise, hvor den fossile gas skal udfases, og hele Europa står med ambitiøse planer indenfor brint samt PtX-produkter. Den kollektive varme kan udnytte de store mængder af overskudsvarme, levere køling til industrien, reducere CO2-udledningen, øge processernes virkningsgrad og medvirke til en udfasning af gassen. Det er sektorkobling i praksis.

Læs artikel