TEA-partnerskabet på studietur til Luleå

TEA arrangerer årligt en studietur for partnerskabet med besøg til PtX-relevante destinationer. Sidste år besøgte TEA-partnerskabet Hamburg og Heide, hvor der er et tilsvarende storskala PtX-samarbejde og forberedelser på national brintinfrastruktur. Året før besøgte vi samarbejdet mellem Everfuel og Siemens i Brande, Greenlab Skive og gaslageret I LIlle Torup.

I år går turen til Luleå i Sverige, hvor der også er tilsvarende læringsmulighed med relevans for TEA, hvor vi besøger HyBrit, Luleå Energi, Luleå Kommune og Green Industrial Forum. Hybrit er et symbiose-samarbejde om stålproduktion baseret på vedvarende energi og brint.

Rejseomkostninger svarer til 5200 kr pr deltager.

Vi bliver nødt til at tale om kulstof

Hvis vi CO2-fanger alt det biogene kulstof, som vi umiddelbart har adgang til i Trekantområdet, har vi godt 500 millioner tons. Og hvis vi også opstiller al den nødvendige vedvarende energi til at lave den nødvendige brint for at kunne lave e-jetfuel til Billund Lufthavn, så har vi investeret cirka 20 milliarder kroner og kan lige netop tilgodese behovet for bæredygtig flybrændstof til Billund.

De tal kan vi gange med 10, så har vi løst udfordringen for luftfartssektoren i Danmark, men har så taget en substantiel andel af det tilgængelige kulstof.

Læs debatindlæg i Klimamonitor 31. juli 2023

Læs fuld rapport

Bring brintledning til Esbjerg og Trekantområdet

En brintrørledning på tværs af Esbjerg og Trekantområdet åbner en ladeport for forretningsudvikling, arbejdspladser og grønne teknologier i det syddanske – til national fordel. Derfor er det utroligt værdifuldt, at ansvarsfordelingen for etablering af brintinfrastruktur mellem Evida og Energinet endelig er afklaret, for grøn infrastruktur er livsnerven i Danmarks omstilling til vedvarende energikilder.

 -Det ansvar, som er fordelt mellem Energinet og Evida er efter min mening selve taktstokken i den grønne omstilling af den danske energisektor. Det er selvfølgelig essentielt, at vi har nok vedvarende strøm i vores energisystem, men livsnerven er altså, at vi kan flytte grøn energi fleksibelt og over lange afstande. Strøm koster flere gange så meget som transport af gas i rør. En direkte forbindelse mellem Esbjerg og Trekantområdet er uomgængelig, hvis tempo, klimaeffekt og værdi for pengene er højeste prioriteter i omstilling til vedvarende energi. Og det burde det jo være, siger Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance

Kontakt

Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance
sst@trena.dk, Tlf. 29 46 68 64

 

Læs aftaletekst om ansvarsfordeling for brintinfrastruktur mellem Energinet og Evida:
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/ny-aftale-vigtig-milepael-i-brinteventyret-er-nu-paa-plads

Læs TEAs holdning til Energinet og Evidas ansvarsfordeling for grøn brintinfrastruktur:

Brintrørledning mellem Esbjerg og Trekantområdet åbner ladeport for opskalering af grønne brændstoffer

Faktaark om Triangle Energy Alliance
Om Triangle Energy Alliance 2023

 

ABB bliver partner i Trekantområdets PtX-samarbejde

ABB i Danmark tilslutter sig pr. 1. januar 2023 Triangle Energy Alliance, som er Trekantområdets strategiske samarbejde om Power to X-teknologiens udvikling. Målet er at udvikle et sammenhængende energi-økosystem baseret på vedvarende energikilder der udnytter eksisterende anlæg og nybyggede tekniske anlæg til at producere grønne brændstoffer i Trekantområdets ideelle geografi og infrastruktur.

– ABB kan bidrage med stor erfaring og viden inden for den nuværende energisektor samt bringe andre sektorer i spil. Vi har blandt andet dyb proces- og safety-kendskab fra Olie & Gas segmentet, viden om fjernvarmesektoren og hvordan overskudsvarme fra fx PtX kan udnyttes til fjernvarme, samt erfaring med elektriske integrationsprojekter. Vi ser nu frem til at knytte os endnu tættere til den regionale udvikling i Trekantområdet, siger Jeppe Skovgaard Bentzen, Business Development Director.

Kontakt
Jeppe Skovgaard Bentzen, Business Development Director Energy Industries – Process Automation, ABB Danmark Tlf. 40128473
Søren Schmidt Thomsen, Direktør Triangle Energy Alliance (TEA), Tlf. 29466864

Download pressemeddelelse som PDF

Hej verden!

Velkommen til WordPress. Dette er dit første indlæg. Rediger eller slet det, og begynd herefter med at skrive!