Nyt analyseprojekt skal fremtidssikre milliardinvesteringer i CO2-lagring

Danmark har gode forudsætninger for et nyt grønt væksteventyr, hvis vi formår at udnytte det fulde potentiale ved lagring af CO2. Det kræver langsigtede og holdbare rammer, der ikke kun sigter mod klimareduktioner i 2030, lyder det fra CO2 Hub Europe. 

CO2 Hub Europe – en bred koalition af førende aktører og forskere inden for fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS) – lancerer et omfattende analyseprojekt for at bidrage til, at Danmark bliver Europas centrale klynge – og det med hast. 

 For selvom den politiske aftale fra 20. september markerer et betydeligt skridt med 27 mia. kroner til lagring af CO2, er det afgørende, at de afsatte midler både fremmer øjeblikkelig handling og sikrer en bæredygtig vækst på den lange bane. 

“Som samfund skal vi prioritere både CCS og CCU, så de nødvendige infrastrukturer – terminaler, rørledninger, oprensnings- og lagringsfaciliteter, skibe, og lastbiler – følges ad det meste ad vejen. I TEA har vi aktører, som arbejder på at løbe CCS området i gang, men der mangler politisk fokus på at få CCU løbet i gang med midler i bare nogenlunde samme omfang som til CCS på produktionssiden, og regeringen efterlader på nuværende tidspunkt den tunge transport på perronen i den grønne omstilling. Vi risikerer et lock-in på kulstof til CCU, hvis CCS fortsat alene prioriteres, hvilket vil hæve prisen på at kunne producere grønne brændstoffer yderligere, når eller hvis alle de lettest tilgængelige -altså billigste – kilder til grønt kulstof sendes ned i undergrunden”, siger Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance.

 Derfor fokuserer projektet på at identificere den optimale regulering, finansiering og risikofordeling mellem private aktører og staten opsummeret i en række anbefalinger til beslutningstagerne. Målet er at maksimere værdien af investeringerne til gavn for Danmark og klimaet.