Bring brintledning til Esbjerg og Trekantområdet

En brintrørledning på tværs af Esbjerg og Trekantområdet åbner en ladeport for forretningsudvikling, arbejdspladser og grønne teknologier i det syddanske – til national fordel. Derfor er det utroligt værdifuldt, at ansvarsfordelingen for etablering af brintinfrastruktur mellem Evida og Energinet endelig er afklaret, for grøn infrastruktur er livsnerven i Danmarks omstilling til vedvarende energikilder.

 -Det ansvar, som er fordelt mellem Energinet og Evida er efter min mening selve taktstokken i den grønne omstilling af den danske energisektor. Det er selvfølgelig essentielt, at vi har nok vedvarende strøm i vores energisystem, men livsnerven er altså, at vi kan flytte grøn energi fleksibelt og over lange afstande. Strøm koster flere gange så meget som transport af gas i rør. En direkte forbindelse mellem Esbjerg og Trekantområdet er uomgængelig, hvis tempo, klimaeffekt og værdi for pengene er højeste prioriteter i omstilling til vedvarende energi. Og det burde det jo være, siger Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance

Kontakt

Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance
sst@trena.dk, Tlf. 29 46 68 64

 

Læs aftaletekst om ansvarsfordeling for brintinfrastruktur mellem Energinet og Evida:
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/ny-aftale-vigtig-milepael-i-brinteventyret-er-nu-paa-plads

Læs TEAs holdning til Energinet og Evidas ansvarsfordeling for grøn brintinfrastruktur:

Brintrørledning mellem Esbjerg og Trekantområdet åbner ladeport for opskalering af grønne brændstoffer

Faktaark om Triangle Energy Alliance
Om Triangle Energy Alliance 2023