Porten til grøn energi og drivmidler

Triangle Energy Alliance er et ambitiøst energi­partnerskab i hjertet af Danmark, som vil bygge videre på Trekantområdets ideelle infrastrukturer, som er særligt fordelagtige i udviklingen af et nationalt Power to X-økosystem i midten af Danmark. Målsætningen er at skabe et nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn energi til husholdninger, transport og industri.

Se partnere Vores vision

God kemi driver grøn omstilling

TEA samler centrale aktører – både infrastrukturejere, leverandører, producenter, kommuner og rådgivere – med det formål at understøtte virksomhederne i at realisere deres Power-to-X-projekter, som bidrager til CO2-reduktioner i Trekantområdets syv kommuner.
En af partnerskabets opgaver er at understøtte den gode kemi i form af tillidsfulde relationer mellem partnerne. Vi tror på, at det er en vigtig forudsætning for at flytte dagsordenen fra snak til handling.

Partnere i Triangle Energy Alliance

Triangle Energy Alliance er sammensat af en stærk værdikæde af partnere i Trekantområdet.

Se partnere

Overskud af vedvarende energi

Vi skal omstille vores energisektor, tung trafik og private forbrug fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Derfor vil behovet for strøm fra vind og sol stige massivt, og vi skal udnytte den så effektivt som muligt.

Forbruget af strøm i vores hjem og virksomheder kan svinge henover året, men vindmøllerne og solcellerne producerer, når vinden blæser, og solen skinner. Mens vores elforbrug er dækket, kan vi gemme “overskudsstrømmen” i brint via elektrolyse. Og grøn brint skal vi bruge til drivmidler og energi til tung transport og industri.

Illustration viser vindmøller om dagen og natten

Synergi på tværs af brancher

Et restprodukt i én virksomhed vil ofte være et vigtigt råstof i en anden virksomhed, og derfor vil virksomheder i Trekantområdet samarbejde om at forfine egen og hinandens produktion, så den samlet set bliver mere effektiv, og energiudnyttelsen bliver højere. Det styrker værdikæden, så vores ressourcer bruges effektivt og gør nye, grønne energiformer billigere.

Læs mere om Power-to-X

Unik geografisk placering

I centrum af Danmark er Trekantområdet velplaceret og velindrettet til at producere og distribuere ny grøn energi i stor skala til husholdninger og virksomheder.

Læs mere