Porten til grøn energi og drivmidler

Triangle Energy Alliance er et ambitiøst energi­partnerskab i hjertet af Danmark, som vil bygge videre på Trekantområdets ideelle energi-infrastruktur. Målsætningen er at skabe et Nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri.

Se partnere Vores vision

Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?

Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 09.30 – 13.00

Læs mere

Partnere i Triangle Energy Alliance

Triangle Energy Alliance er styrket af et stort bagland af stærke partnere i Trekantområdet.

Se partnere

God kemi driver grøn omstilling

TEA samler centrale aktører – både infrastrukturejere, leverandører, producenter, kommuner og rådgivere – med det formål at understøtte virksomhederne i at realisere deres Power-to-X-projekter og bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i Trekantområdets syv kommuner.
En af partnerskabets opgaver er at understøtte den gode kemi i form af tillidsfulde relationer mellem partnerne. Vi tror på, at det er en vigtig forudsætning for at flytte dagsordenen fra snak til handling.

Overskud af vedvarende energi

Vi skal omstille vores energisektor, tung trafik og private forbrug fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Derfor vil behovet for strøm fra vind og sol stige massivt, og vi skal udnytte den så effektivt som muligt.

Forbruget af strøm svinger henover døgnet, men Power-to-X og afledte teknologier giver mulighed for at ”gemme” strømmen til senere brug i grønne brændsler.

Illustration viser vindmøller om dagen og natten

Synergi på tværs af brancher

Et restprodukt i én virksomhed vil ofte være et vigtigt råstof i en anden virksomhed, og derfor vil virksomheder i Trekantområdet samarbejde om at forfine egen og hinandens produktion, så den samlet set bliver mere effektiv, og energiudnyttelsen bliver højere. Det øger potentialet i produktionen af nye, grønne energiformer på en billigere og bedre måde.

Læs mere om Power-to-X

Unik geografisk placering

I centrum af Danmark er Trekantområdet velplaceret og velindrettet til at producere og distribuere ny grøn energi i stor skala til husholdninger og virksomheder.

Læs mere

Nyheder fra Linkedin

Gå til TEA's linkedin